Portada > Articles > Punts de relació entre TDAH, Autisme i Altes Capacitats

Bloc

Punts de relació entre TDAH, Autisme i Altes Capacitats

13/05/2024

Aquesta imatge és un diagrama de Venn que il·lustra les coincidències i les característiques úniques de tres condicions: TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat), Autisme i Altes Capacitats Cognitives (AA.CC.). Aquest tipus de diagrama és útil per visualitzar com se superposen i diferencien aquestes condicions en termes de característiques i comportaments.

Aquí alguns dels punts de connexió

Punts de Connexió entre TDAH, Autisme i Altes Capacitats
1-Dificultats d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

Persones amb TDAH sovint tenen problemes per mantenir latenció i poden ser molt actives físicament.
En el context de l'autisme, aquestes característiques es poden manifestar com a dificultats per concentrar-se en tasques que no són d'interès especial.

2-Preferències per Rutines i Estructures (Autisme)

Individus amb autisme prefereixen rutines clares i poden tenir dificultats amb canvis inesperats.
Les persones amb altes capacitats sovint busquen estructures en el seu pensament i aprenentatge per optimitzar la comprensió i el rendiment.

3-Hiperfocalització (Comú en TDAH i Autisme)

Tant al TDAH com a l'autisme, hi pot haver una tendència a hiperfocalitzar-se en àrees d'interès intens.
En altes capacitats, aquesta hiperfocalització es pot dirigir cap a àrees de talent o habilitat excepcional.

4-Sensibilitat Sensorial (Autisme)

Una característica comuna a l'autisme és la hipersensibilitat a estímuls sensorials, com sons o llums.
Això pot coincidir amb les dificultats de processament sensorial observades en algunes persones amb TDAH.

5-Altes Capacitats i Raonament Abstracte (AA.CC.)

Persones amb capacitats altes poden exhibir habilitats avançades en pensament abstracte i lògica.
Aquestes habilitats poden solapar-se amb la capacitat dels individus amb autisme per reconèixer patrons i detalls que altres poden passar per alt.

6-Interessos Intensos i Especialitzats (Comú en Autisme i AA.CC.)

Molts individus amb autisme desenvolupen interessos intensos en temes específics, cosa que és una característica que també s'observa freqüentment en aquells amb altes capacitats.


Aquest diagrama subratlla la importància d'un enfocament personalitzat en el tractament i l'educació de persones amb aquestes característiques, ja que les superposicions entre TDAH, autisme i altes capacitats poden resultar en un perfil complex d'habilitats i desafiaments. Entendre aquestes connexions ajuda els educadors, psicòlegs i cuidadors a desenvolupar estratègies més efectives per donar suport al desenvolupament de cada individu.