Portada > El centre

El centre

  • Sala de Jaume Guinot

  • El centre

  • Sala Polivalent

  • Sala de Carmen Gòmez

  • Passadis

  • Sala de Tractament Fisic

Et mostrem els diferents espais del nostre centre on t'atendrem.

-Sala de Carmen Gómez
-Sala de Tractaments Físics
-Sala Polivalent
-Sala de Jaume Guinot